Uluslararası denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık firması Mazars, Asya Pasifik’te Birleşme ve Satın Alma İşlemleri: Vergi Tuzakları ve Yapılandırma Fırsatları Raporu’nu (Doing M&A in Asia Pacific: Tax Traps and Structuring Opportunities) yayımladı. Rapor, Asya Pasifik’teki ülkelerin karmaşık regülasyonlarına, yatırım fırsatlarına, vergi yapılandırması ve transfer fiyatlandırması konularına değinerek bölgede büyümeyi veya pazara girmeyi planlayan şirketlere bir yol haritası sunmayı amaçlıyor.

Raporda aktarılan içgörüler ve tavsiyeler, özellikle vergisel & finansal özel inceleme süreçlerinde karşılaşılan risklere & fırsatlara, vergisel teşviklere ve yurt dışı satın alma işlemlerindeki vergi optimizasyonu süreçlerine ilişkin bilgi veriyor.

Raporda, caydırıcı vergi oranı, vergi anlaşmaları, mal varlıklarının amortismanı, kurumlar gelir vergisi, değer artışı oranları, grup vergisi, birleşmelerde/bölünmelerde uygulanan vergi muafiyeti ve yatırımların desteklenmesi için yerel teşviklere değiniliyor. Rapor, Avustralya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Hindistan, Hong Kong, Japonya, Malezya, Singapur, Tayland ve Vietnam’daki birleşme ve satın almalara ilişkin vergi riskleri ve fırsatlarına ışık tutuyor. Şirketlerin vergisel tehditlerle nasıl başa çıkacağını, bu tehditlerin temel nedenlerini ve sonuçlarını, karşılaşılan zorlukların nasıl aşılacağını ve teşviklerden nasıl faydalanılabileceğini anlamalarına yardımcı oluyor.

Rapor, finansal gider indirimini, transfer fiyatlandırması dokümantasyonunu, kontrol edilen yabancı kurum mevzuatını önde gelen ilk üç vergi tehdidi olarak kategorilendiriyor.

FİNANSMAN GİDERLERİ İNDİRİMİ YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ

Rapor, ülkeden ülkeye değişen regülasyonların sıkı takip edilmesi gerektiğini ve şirketlerin finansal giderlerinde indirim elde etmeleri için borçlarını ve finansal giderlerini yakından takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.

TRANSFER FİYATLANDIRMASI BELGELENDİRMESİ ÖNEMLİ

Rapora göre transfer fiyatlandırması belgelendirmesi, Asya Pasifik bölgesinde büyümeyi planlayan şirketler için en büyük vergi tuzaklarından biri olmayı sürdürüyor. Şirketlerin, gerçekleştirdikleri grup içi işlemlerin emsallere uygunluk ilkesine uygun olduğunu kanıtlayabilecek durumda olmaları ve söz konusu ücretin veya buna karşılık gelen gelir tahsisatının, mal varlıklarının ve/veya öz sermayenin benzer koşullar altında, ilişkili olmayan bir üçüncü tarafın durumunu gereğince yansıttığını ortaya koyabilmeleri gerekiyor.

KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM MEVZUATI

Mazars, şirketlerin Asya Pasifik bölgesindeki Kontrol Edilen Yabancı Kurum Mevzuatı’nı göz önünde bulundururken vergilendirme onlarını yerel seviyede takip etmeleri ve suiistimali kanıtlayabilecek durumda olmaları gerektiğini aktarıyor.