Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider markası PETLAS, çevre konusunda da öncü uygulamalar gerçekleştiriyor. AKO GRUPbünyesinde 30 milyon dolar yatırımla hayata geçecek Türkiye’nin ilk entegre lastik geri dönüşüm tesisinin sürdürülebilir çevreye ve sıfır atık projesine sunacağı katkıların yanı sıra, PETLAS ürün özellikleri ve proses uygulamaları ile çevre için değer üretiyor. PETLAS sanayi yatırım ve proseslerinde iyileştirmeler ile yaklaşık 900 bin tonluk karbondioksit salınımına engel oluyor.

Türkiye’nin milli sermaye gücü Abdulkadir Özcan Şirketler Grubu (AKO Grup) bünyesinde faaliyet gösteren, lastik sektörünün yerli sermayeli lider markası PETLAS, ekonomiye katkılarını sürdürülebilir çevre için ürettiği değerlerle pekiştiriyor. PETLAS’ın sanayi yatırımı, üretim prosesi ve ürün özellikleri alanlarında bütünleşik çevre koruma yaklaşımının CO2 salınımlarında sunduğu tasarruf değeri, 873 bin 676 ton olarak hesaplanıyor. Bu değer, 264 bin 461 ağacın havayı temizleme gücüne eş değer olarak nitelendiriliyor.

Lastik Sektöründe Çevre ve Ekonomi Odaklı Dev Entegre Tesis Yatırımı

Türkiye'nin lastik sektöründe en büyük entegre geri dönüşüm tesisi, AKO Grup bünyesinde 30 milyon dolar yatırımla Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kuruluyor. Türkiye'de bir yılda ortaya çıkan yaklaşık 350 bin ton lastik atığın dörtte birinin nitelikli ham maddeye dönüştürülebileceği tesis, karbon tasarrufunun yanı sıra, sıfır atık projesine ve ülke ekonomisine de katkı sunacak. Tesisin faaliyete geçmesiyle, CO2 salınımında 834 bin 244 ton tasarruf edile edilirken, yılda 872 bin 100 ton kömür kaynaklı enerji tüketimi de engellenmiş olacak. Tesisin sağlayacağı ithal ikamesinin de cari açığın giderilmesine yıllık 16 milyon dolara varan oranda katkı sağlaması öngörülüyor.

Yakıt Tasarrufu Sağlayan, Çevreyi ve Tarım Alanlarını Koruyan, Ses Kirliğini Azaltan Yerli Lastikler

PETLAS’ın, yeni nesil kauçuklar ve özel dolgu malzemelerini spesifik karıştırma prosesleri ile ürettiği düşük yuvarlanma direncine sahip yüksek performanslı lastikler, yakıt tasarrufu için yakıt veriminde önemli iyileştirme sağlıyor. Yakıt verimliliği, araçların fosil yakıt tüketimi ve karbon salınımlarında doğrudan azalma getiriyor.

Lastiklerin Yuvarlanma Direnci (RR) ile ölçülen ve AB yönetmeliğinde sınıflandırılan yakıt verimi, çevrenin yanı sıra ülke ekonomisi açısından da önem taşıyor. En düşük değer olan G sınıfı yakıt verimliliğine sahip lastiklerden A sınıfı yakıt verimliliğine sahip lastik kullanımına geçilmesi durumunda, petrol ve türevi ürünler için yapılan yıllık harcamaların 900 milyon - 1.3 milyar dolarlık kısmının ekonomiye geri kazandırılacağı öngörülüyor.

Öte yandan tarıma yönelik lastikler, PETLAS’ın sadece ülkemizde değil, küresel pazarlarında da en güçlü olduğu alanlardan biri. PETLAS’ın Türk sermayesi, mühendisliği ve emeği ile üretilen ve oyunun kuralını değiştiren tarım lastiği olarak nitelendirilen yeni nesil CupWheel teknolojili PT-TRAC tarım lastikleri, yüksek performans, dayanıklılık ve yakıt tasarrufu oranları sunarken; toprağa en düşük düzeyde zarar verilmesini de sağlıyor.

PETLAS, lastik ürünlerinin üretim aşamasında da çevre bilinci ile hareket ediyor. Ürünlerde, çevre bilinçli kimyasallar olarak tanımlanan, kanserojen etkisi bulunmayan ve yasaklı hidrokarbon içermeyen, “non-aromatik” kimyasal yağlar kullanılıyor. Çevre bilinçli kimyasal kullanımı, lastikte düşük yuvarlanma direnci ve yakıt tasarrufu değerlerine de katkı sağlıyor.

Üretim Proseslerinde Yüksek Çevre Bilinci

PETLAS’ın çevre bilinci ve sorumlu üretici yaklaşımı, üretim proseslerinde de kendini gösteriyor. Üretimde verimli ve çevreci basınçlı hava sistemleri kullanımı, çevre ve ekonomi açısından önem taşıyan enerji tasarrufunda önemli kazanımlar sağlıyor. Bu alandaki çalışmalar kapsamında verimli kompresör yatırımları ve iyileştirmelerle, 2019 – 2020 yılları arasında kapasitede bir değişim olmadan enerji tüketiminde yüzde 19’a varan oranda iyileşme ve CO2 salınımında yılda yaklaşık 2 bin 500 ton azalma sağlandı.

Üretim alanlarında yeni nesil yakma sistemi yatırımları sonrası yıllık doğalgaz tüketiminde yüzde 14 oranında tasarrufun yanı sıra, CO2 salınımında yılda 2 bin tona yaklaşan azalma elde edildi.

Isı geri kazanım ve ısı kayıplarını önleme (izolasyon) projeleriyle 2020 yılında üretimde toplam yakıt tüketimlerinde bir önceki yıla oranla yüzde 8 oranında tasarruf elde edilirken, 7 bin 208 ton düzeyinde CO2 salınımının da önüne geçildi. Bunun yanı sıra, verimli aydınlatma projeleri de CO2 salınımında bin 100 tonun üzerinde tasarruf getirdi.

Öte yandan PETLAS, Mavi Su Ayakizi alanında da çalışmalar yapıyor. Şirket bünyesinde yürütülen Atıksu Geri Kazanım Projesiyle, günde bin 500 metreküp atık suyun geri kazanımı ve su kuyularından çekilen su miktarında yüzde 50 oranında azalma sağlanması hedefleniyor.