Bahçeşehir Üniversitesi, öğretmen adayı öğrencilerinin mezun olmadan aday öğretmen statüsüyle derslere girerek deneyim kazandığını belirttiği ‘BAU Okulda Üniversite’ modelinin 2012 yılından bu yana ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı sonuçlarıyla yeni öğretmen yetiştirme eğitimleri için model oluşturduğuna dikkat çekti.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Eğitim Bilimleri Fakültelerine sunduğu esneklik doğrultusunda Bahçeşehir Üniversitesi, yıllardır uyguladığı ‘BAU Okulda Üniversite’ modelinin yeni öğretmen eğitimine yeşil ışık yaktığını hatırlattı.Okulda üniversite modeli ile öğrencilerin mezun olduklarında görev yapacakları okullar başta olmak üzere, alanlarına bağlı olarak çalışacakları kurumlarda da deneyim kazanma amacıyla hareket edildiği kaydedildi. Teori ile pratiğin harmanlanarak eş zamanlı olarak verildiği sistemde, öğretmenlerin mezun olmadan derslere girerek tecrübe edinebildiğine vurgu yapıldı.

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ ALAN DENEYİMİ

YÖK tarafından verilen esneklik çerçevesinde 2012 yılından itibaren uygulanan ‘BAU Okulda Üniversite’ modelini uygulamaya devam edeceklerini belirten BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derin Atay, uygulanan sistemi şöyle anlattı:

“BAU Okulda Üniversite (OÜ) modelimiz, öğrencilerimiz mezun olduklarında görev yapacakları okullar başta olmak üzere alanlarına bağlı olarak çalışacakları diğer kurumlarda da deneyim kazanmaları amacını gütmektedir. Bu model kuramla pratiğin eş zamanlı olarak öğretilmesini sağlayan bilim ve deneyime dayanan bir modeldir. BAU OÜ modelimiz hem ulusal hem uluslararası acıdan başarılı olduğunu izlediğimiz bir modeldir. Model çerçevesinde öğrencilerimiz, yaygın kurum deneyimi ve öğretmenlik uygulamalarından faklı olarak, 1. sınıftan itibaren yaşayarak ve yaparak öğrenme sürecine başlarlar. İlk 2 sene aldıkları derslerde verilen ödevleri gittikleri devlet ve özel kurumlarda gözlem yoluyla yerine getirirler. Öğretmenlik programlarındaki öğrencilerimizin 3. ve 4. sınıflarda kurumlarda geçirdikleri süre artar; sırasıyla öğretmen yardımcılığı ve aday öğretmen görevlerini üstlenirken, teorik bilginin uygulamaya nasıl dönüştüğünü deneyimlerler. PDR programındaki öğrencilerimiz okulların psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesini doğrudan gözlem ve bu uygulamalara katılım yoluyla deneyim kazanırlar. Bu süreçte olan ile olması gereken arasındaki farkı tüm açıklığıyla görme, değerlendirmesini arkadaşları ve öğretim üyeleri ile objektif bir ortamda tartışma ve değerlendirme fırsatını yakalarlar.”

İŞİN MUTFAĞINDA YETİŞMEK

21’inci yüzyılın Türkiye’sinin ihtiyaçlarına uygun iş gücünü yetiştirebilecek ve eğitim sisteminin gelişimine katkıda bulunabilecek yaratıcı, yenilikçi ve girişimci ‘öğretmenler’ ve ‘eğitim bilimleri uzmanları’ yetiştirmek amacıyla modeli hazırladıklarını belirten Prof. Dr. Derin Atay, “OÜ modelinde her uygulama okulunun yönetim organizasyonunun ve kültürünün bir diğerinden farklı olabileceği gerçeğinden hareketle öğrencilerin bu farklılıkları gözlemleyebilmeleri, değerlendirebilmeleri ve gelecekte çalışacakları kurumlara uyum yapabilecek esneklik kazanmaları öncelikli görülmektedir. Bu amaçla öğrencilerimize hem ülkemizde yer alan devlet ve özel okullarının farklı birimlerinde uygulama yapma, hem de ‘BAU Global’ çatısı altında yer alan yurt dışı eğitim kurumlarında staj yapma fırsatı sunulmaktadır. Bugüne kadar öğrencilerimizin birçoğu öğretim elemanlarımızın danışmanlığı ile TÜBİTAK ve Avrupa Birliği Projelerimizde yer aldılar, birçoğu da sektörde yaptığımız robotik & kodlama, program geliştirme projelerinde aktif rol oynadılar. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda ortaya çok değerli projeler çıktı. Bunlardan bazıları okullar için geliştirilmiş olan fen ve matematik eğitimi için geliştirilen STEM müfredatı ve ders materyalleri, bilişim teknolojileri dersi için geliştirilen kodlama ve robotik müfredatı ve ders materyalleri, yabancı diller dersi için geliştirilen CLIL müfredatı (İçerik ve Dil Temelli Öğretim Modeli) ve ders materyalleri olarak öne çıkmaktadır. Kısaca öğrencilerimiz hem öğretmeyi hem de araştırmayı işin mutfağında, öğrenmektedirler” dedi.

OKUL VE KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ

BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi, öğrenci, akademisyeni ve kurum/sektör iş birliği ile planlanan diğer değişiklikler ise şöyle belirtti; "YÖK’ün sağladığı esneklikle bazı derslerin uygulama kredileri arttırılıyor. Gerek alan eğitimi gerek meslek bilgisi derslerinde edinilen teorik bilgiler, daha fazla uygulama ödevleri ile pekiştirilecek. Öğrenciler okullara ve kurumlara giderek gözlemlemeye, görüşme ve uygulamalar yapmaya devam ederlerken, teorik olarak verilen bazı derslerin uygulamaları olarak verilmesi için sistem yeniden tasarlanıyor. Ayrıca 4. sınıfta yer alan öğretmenlik uygulamasının 2 güne çıkartılarak öğrencilerin uygulama yapması, materyal hazırlaması ve veli görüşmelerine katılarak daha fazla alanda eylem araştırması ve proje yapmasının önü de açılmış olacak."