Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Başkanı ve Aile Danışmanı Barış Tuncer, şiddet içerikli dijital oyunların gençleri saldırganlaştırıp empati gibi olumlu duygu ve davranışları ise törpülediğini söyledi.

Tüm dünyada bilgisayar oyunlarının giderek yaygınlaşması nedeniyle, şiddet içerikli dijital oyunların gerçek hayata etkileri konusundaki araştırmalar da çoğaldı. Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Başkanı Barış Tuncer, bu alandaki en kapsamlı çalışmaların, şiddet içerikli bilgisayar oyunların etkisiyle agresif davranışların arttığını ortaya koyduğunu söyledi.

Saldırganlık artıyor, empati azalıyor

Buna karşılık, şiddet içerikli oyunların empati gibi olumlu sosyal davranışlarda azalmalar yaşandığı da anlatan Barış Tuncer “ABD, Kanada, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde yapılan toplam 24 araştırmanın sonucuna göre, düzenli şekilde Grand Theft Auto, Call of Duty ve Manhunt gibi şiddet içeren oyunları oynayanlar diğerlerine göre sosyal ilişkilerinde daha kolay şiddete başvurabiliyor” dedi.

136 araştırmanın bulguları

Şiddet içerikli oyunlar üzerine yapılan 136 araştırmanın bulgularını özetleyen bir diğer çalışmaya da değinen Altınbaş Üniversitesi’nden Barış Tuncer, “Bu araştırmalar sonucunda da şiddet içeren dijital oyunları oynamanın daha fazla saldırgan davranış, biliş ve duygulanımla; daha az empati ve olumlu sosyal davranışla ilişkisi olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar hem erkek hem de kız çocukları için geçerlidir” dedi.

Öğretmenlerle daha çok kavga ediyorlar

ABD’de yapılan araştırmaların sonuçlarından derlenen bilgilere göre şiddet içerikli oyunlar oynayan çocuklar ve gençler, akranlarıyla daha saldırgan bir ilişki biçimi geliştiriyor, öğretmenleriyle daha çok tartışmaya giriyor ve daha çok kavgaya karışıyor. Oyunlar ne kadar şiddet içerirse etkileri de o kadar büyük oluyor. Saldırganlık eğilimi düşük çocuk ve gençlerde bile şiddet eğilimi diğerlerine göre 10 kat fazla görülüyor. Şiddet içeren oyun oynayanlarda yardımlaşma ve işbirliği davranışları azalıyor. Şiddet içerikli bilgisayar oyunları oynamakla suç davranışı arasında ilişki olduğunu gösteren araştırmalar da mevcut.

Şiddete haklı gerekçe üretiliyor

Yapılan başka bir çalışmada ise satılan her 100 video oyunundan yüzde 90’ında şiddet içeriği tespit edildi. Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Başkanı ve Aile Danışmanı Barış Tuncer “Üzerinde, (her yaşatan kullanıcıya hitap eder) ifadesinin yer aldığı oyunlar bile şiddet içeriyor. Oyunlarda öldürme davranışı haklı nedenlere bağlanıyor. Hatta oyuncular şiddet içeren davranışlarından dolayı ödüllendiriliyor” dedi.

Şiddetin olumsuz sonuçları gizleniyor

Şiddet içeren dijital oyunlarda, gösterilen şiddetin olumsuz sonuçları üzerinde hiç durulmadığına dikkat çeten Barış Tuncer, “Hatta genellikle kurbanlar maruz kaldıkları şiddetten, saldırgan davranışlardan etkilenmemiş gibi gösteriliyor” diye konuştu.

Oyun bağımlılığına yol açıyor

Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Başkanı ve Aile Danışmanı Barış Tuncer, şiddet içerikli bilgisayar oyunlarını oynamanın çocuk ve gençlerde oyun bağımlılığına da neden olduğunu söylüyor. Tuncer “Türkiye’de yapılan bir çalışmada, gençler arasında oyun bağımlılığı oranı yüzde 8.5. Bir diğer çalışmada ise oyun bağımlılığı oranı yüzde 15, internette oyun oynayan erkek ergenlerin oranı ise yüzde 75 çıkmış.

TV’deki şiddetten daha zehirleyici

Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre şiddet içerikli oyunlar oynamak, şiddet içerikli televizyon izlemekten daha zehirleyici bir etkiye neden oluyor. Barış Tuncer, şiddet içerikli oyunların, oyuncuları nasıl etkilediğini ise şöyle dile getiriyor:

“Oyuncu şiddet uygulayan bir karakterle kendisini özdeşleştirip onun rolünü oynar. Şiddeti sadece edilgen bir şekilde izlemekle kalmaz, tekrar eder. Şiddetin tüm aşamaları ile meşgul olur. Yani kurbanları seçer, silah ve cephane edinir, kurbana sessizce yaklaşır, silahla nişan alır ve tetiği çeker. Devamlı şiddet ve saldırı tehdidi ile uğraşır. Şiddet davranışlarını defalarca tekrar eder. Başarılı saldırı için ödül kazanır.”

ŞİDDET İÇERİKLİ OYUNLAR OYNAMANIN SONUÇLARI (*)

1 - Uyarılmayı artar, kalp atış hızı ve kan basıncı yükselir.

2 - Saldırganca düşünüş artar.

3 - Saldırganca hisler artar.

4 - Saldırgan davranışlar artar

5 - Olumlu davranışlar azalır

(*) ABD’de yapılan üç düzine çalışmanın istatistiksel sonuçlarından derlenmiştir.

Cihan ÇAKIR SERCAN