Kuveyt Türk’ten kadim geleneğimizi yansıtan yeni bir eser: Sanatın ve Sanatkârın İzinde

Kuveyt Türk, gelecek nesillere kaynak kitaplar bırakmak amacıyla yayın hayatına kazandırdığı prestij eserler serisine ‘Sanatın ve Sanatkârın İzinde’ kitabını ekledi. Kadim geleneğimizin günümüzdeki temsilcileri arasında yer alan ustaların maharetlerine ve birikimlerine ışık tutan kitap, 30 farklı sanat ve zanaat dalını detaylı şekilde ele alıyor, ustaları ve eserlerini sayfalarında misafir ediyor.

“Değerlerimizle büyüyoruz” anlayışıyla hareket eden Kuveyt Türk, gelecek nesillere kaynak eserler bırakmak amacıyla kültür sanat hayatına yönelik yeni kitaplar yayımlamaya devam ediyor. Kuveyt Türk’ün, kadim medeniyetimizin kültürel mirasına sahip çıkmak gayesiyle yayın hayatına kazandırdığı yeni prestij eseri ‘Sanatın ve Sanatkârın İzinde’ oldu. Araştırmacı-yazar İbrahim Ethem Gören tarafından yayına hazırlanan kitabının temelini, Kuveyt Türk Özel Bankacılık kültür-sanat portalında yayınlanmak üzere Ethem Gören’in sanatkâr ve zanaatkârla bugüne kadar yaptığı 240’ın üzerindeki mülakat ve yazıları oluşturuyor.

Ahilik kültürü ve fütüvvet ahlâkı

Kuveyt Türk Kültür Yayınları’ndan çıkan kitapta, kadim geleneğimizi yansıtan 30 sanat ve zanaat dalıyla ilgili özgün bilgiler yer alıyor. Kitapta, yaptıkları eserlerle ve yetiştirdikleri öğrencilerle bilgi ve birikimlerini bugünden yarına miras bırakma gayretinde olan sanatkârlarla yapılan söyleşilere ve sanatkârların birbirinden eşsiz eserlerine de yer veriliyor. Kitabın sayfalarını aralayan sanatseverler, kadim geleneğimizin günümüzdeki temsilcileri arasında yer alan ustaların sanat anlayışlarına, hayatlarına, maharetlerine, birikimlerine ve sanat eserlerine yakından şahit oluyor. Kitapseverler aynı zamanda, ustaların gönül evlerinde yaşattıkları ahilik kültürünün ve fütüvvet ahlâkının umdelerini hâl ve kâl lisanıyla talebelerine nasıl aktardıklarını gözlemleme fırsatı buluyor.

“Kıymetli eserler sanat ibriğinden süzülerek hayat bulmuştur”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, eser hakkında yaptığı değerlendirmede, “Sanat, bir duygunun, tasarımın ve güzelliğin başka insanlara aktarılması çabalarının üst başlığıdır. Sanatı, hattan tezhibe, ebrudan minyatüre, çiniden kalemişine, musikiden edebiyata kadar estetik duyarlılığın, bir düşünüş ve zekâ formunun yetenekle diğer insanlara aktarılması olarak da ifade edebiliriz. Müslüman toplumlarda evden camiye, kütüphaneden medreseye gündelik hayatta yer alan birçok kıymetli eser, bir sanat ibriğinden süzülerek hayat bulmuştur. Hatla yazılmış bir kitapta, eseri kitap kurtlarından korumak ve estetik görünümü artırmak için ebru sanatına, sayfalarının etrafını süslemek için tezhip sanatına, sayfaları ve bütünlüğü korumak için ise cilt sanatına şahit olmaktayız. Sanatçılarımız yüzyıllardır süren geleneği ihyâ ederken, bizlere düşen görev, bu sanatları hayatımızın bir parçası kılarak sanatın ve sanatçı emeğinin devamını sağlamak, hayatımızı estetikle güzelleştirmek ve bu değerlerimizi gelecek nesillere aktarmaktır” dedi.

“Sanat dallarımızın kökleşmesini önemsiyoruz”

Kadim geleneğimizden beslenerek günümüze ulaşan sanat ve zanaat dallarının gelişmesini, kökleşmesini, yaygınlaşmasını ve gündelik hayatta daha çok yer almasını önemsediklerini ifade eden Ufuk Uyan, “Bu anlayışla hareket ederek, Sanatın ve Sanatkârın İzinde eserini kültür sanat dünyamıza kazandırdık. Bu eserimizle, kadim geleneğimizi yansıtan 30 sanat ve zanaat dalını günümüz insanımızın gündemine yeniden taşıyoruz. Sanatın ve sanatkârın izini titizlikle takip ederek bu kıymetli çalışmayı hazırlayan İbrahim Ethem Gören Bey başta olmak üzere eserin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu müstesna esere Kuveyt Türk’ün internet sitesinden e-kitap formunda erişilebileceği bilgisini tüm kitapseverlerle paylaşmaktan memnuniyet duyduğumu belirtir, kültür sanata gönül veren herkese keyifli okumalar dilerim” diye konuştu.

Sanat dünyasını okuyucuların irfanına sunan bir eser

408 sayfayla oldukça hacimli bir kaynak olan Sanatın ve Sanatkârın İzinde eserinin “Dünden Bugüne İki Usta” bölümünde, tezyîni sanatlara büyük hizmetleri geçen müzehhibe Fatma Rikkat Kunt Hanımefendi ile hat sanatının beyefendi şahsiyeti Prof. Dr. Ali Alparslan’ın örnek sanat, estetik ve çalışma hayatlarına ayna tutuluyor. “Bugünden Yarına İki Usta” bölümünde ise hat sanatının mektepli ve alaylı ustası, hocaların hocası Dr. Hüseyin Gündüz ile katı’, ebru ve tezhip sanatlarımızı yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da en iyi bir şekilde temsil eden Ahmet Çoktan’ın sanat dünyalarına nazar ediliyor.

Eserde yer alan sanat dalları ve sanatkârlar

Eserin ana eksenini oluşturan hüsn-i hat (Mahmut Şahin), tezhip (Faruk Taşkale), minyatür (Gülçin Anmaç), ebru (Alparslan Babaoğlu), cilt (Gürcan Mavili), katı’ (Ersin Yıldızhan), kalemişi (Semih İrteş), Dinî Türk Mûsikîsi (Ahmet Hakkı Turabi), çini (Ayşe Özkan), seramik (Meryem Uguz Kaplan), tesbih (Eymen Gürtan), naht (Mesut Dikel), ahşap oyma (Bekir Uslu), kündekârî (Şehmuz Okur), sedef kakma (Sinan Çiftci), bakır kakma (Ebubekir İnan), mücevher tasarımı ve tezyinatı (Uğur Karataş), vitray (Mustafa Topaloğlu), sıcak cam sanatı (Etem Geyik), cam süsleme (Rengin Alkın), dival işi / Maraş işi (İlkay Dilibağlı), tel kırma/Bartın işi (Meral Döngel), Bosna kilim sanatı (Amila Smajovic´), yazmacılık (Didem Öz), keçecilik/tepme keçecilik (Emel Oğuz), bastonculuk (Refa Gökbulak), kaligrafi (Bünyamin Kınacı), geleneksel ipek dokumacılığı (Yılmaz Büyükaşık), kitre bebek sanatı (Naciye Aksakaloğlu) ve yaprak oyma (İsmail Erdem) sanat ve zanaatlarına ayrılan bölümde ise birbirinden değerli sanatkârların sanat anlayışları, alın terleri, ustalıkları ve eserlerinden örnekler okuyucuların istifadesine sunuluyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Taşkale, Dr. Seyfettin Kurt, genel koordinatör Dr. Bekir Cantemir, editör Sibel Cantemir, tasarımcı Yüksel Yücel, kaligraf Bünyamin Kınacı, fotoğraf sanatkârı Ahmet Bilal Arslan ve Dr. Ebubekir İnan gibi önemli isimlerin de katkıda bulunduğu Sanatın ve Sanatkârın İzinde adlı eser, matbu olmasının yanı sıra Kuveyt Türk web sitesinde e-kitap olarak da tüm okurların istifadesine sunuluyor.