Gemi lojistiği başta olmak üzere uluslararası nakliyat ticareti, olası risklerde şirketlere ciddi maliyetlere mal olabiliyor. Ülkemizde bu alandaki sigorta bilincinin yüksek olduğunu söyleyen IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, “Türkiye’de sigorta şirketleri geçen yıl nakliyat riskleri ile ilgili yaklaşık 1.3 milyon adet teminat sunarken nakliyat sigortalarından toplam 1.2 Milyar TL prim üretimi gerçekleştirildi” dedi.

Süveyş Kanalı, geçtiğimiz ay yaşanan bir olayda gemi trafiğinin tamamen durmasına sebep oldu. Yan dönen bir gemi nedeniyle, Süveyş Kanalı kapandı. Tıkanan kanaldan iki taraflı geçmek için 185 gemi beklediği bu olay, uzmanlara göre 9,6 milyar dolarlık maliyete sebep oldu. Bu tarz olayların sık yaşanmasa bile, olası riskler karşısında şirketlerin ciddi maliyet kayıpları yaşadıklarına dikkat çeken IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, yurtiçi ya da uluslararası nakliyatlarda firmalar için sigortanın elzem bir kalem olduğunu söyledi.

Yangın, trafik ve teslimatta gecikmeye karşı sigorta

Dünyada deniz trafiğinin yaklaşık 28.7 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunun belirten Murat Çiftçi, “Bu trafiğin yüzde 46,3’ünü Avrupa, yüzde 31,8’ini Asya ve Pasifik, yüzde 10’unu ise Latin Amerika yönetiyor. Pandemi nedeniyle, geçen yıl deniz ticaretindeki riskler de artmış durumda. Konteyner gemilerindeki yangınlar, stoktaki ve transit kargolardaki yığılma, liman tıkanıklıkları ve teslimat gecikmeleri son dönemde gözlemlediğimiz önemli riskler arasında yer alıyor. Isı kontrollü kargolar gibi hassas kargoların hasar görme olasılığı da nakliyatlarda riskleri artırıyor” diye konuştu.

Geçen yıl 1.3 milyon adet sigorta teminatı sunuldu

Murat Çiftçi, akreditifli işlemler, lojistik firmalarının riske bakış açısı ve uluslararası ticaret teamülleri dolayısıyla nakliyat sigortalarına ilginin oldukça yüksek olduğunu belirterek, ”Ülkemizde 2020 yılında sigorta şirketleri tarafından nakliyat riskleri ile ilgili yaklaşık 1.3 milyon adet teminat sunulurken, bu alanda toplam 1.2 Milyar TL prim üretimi gerçekleştirildi” dedi. Murat Çiftçi, bu branşta sigorta yaptırmayı düşünenlere ise şu uyarıda bulundu: “Emtia (yük) sigorta poliçelerinde, sigortayı yaptıran tarafa sadece yük bedelini değil, bunun yanında navlun, sigorta ücreti, öngörülen kâr gibi bazı gider kalemlerini de sigortalatabilme imkanı sunulmaktadır. Dolayısıyla taşıyıcı şirketlerin sigorta poliçelerine bu kalemleri de dahil etmesi yerinde olacaktır.”