İÇİŞLERİ Bakanlığı, tam kapanma süreciyle ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarını internet sitesinde yayımladı. 

Sitede yer alan bilgilere göre; sigorta acentaları tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf değiller. Ancak, sigorta eksperleri sadece bir kaza durumunda ilgili ana sigorta şirketince görev belgesi düzenlenmesi ve hasar güzergahı ve zamanı ile sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacaklar. Hasarla ilgili olarak sokağa çıkacak olan sigorta eksperlerinin, denetimlerde ana sigorta şirketlerince düzenlenen görevlendirme belgesi ve kurumsal kimlik kartını ibraz etmeleri gerekecek. Ana sigorta şirketleri tarafından düzenlenen görevlendirme belgelerinin bir örneği eş zamanlı olarak valilik veya kaymakamlıklar vasıtasıyla ilgili kolluk birimlerine gönderilecek.

OTO TAMİRCİLER SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF MI?

Tarımsal araçların tamir bakım atölyeleri ile oto tamircileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf değil. Tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince tarımsal üretim faaliyetlerinde kullanılan araçların tamir ve bakımlarını yerine getiren tamir ve bakım atölyeleri ile oto tamircileri kapalı tutulacak. Ancak üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından zorunlu durumların oluşması halinde, kısa süreli ve ilgili arızanın giderilmesi amacıyla kaymakamlığın ve kolluğun bilgisi dahilinde geçici olarak açılabilecek, çağrı üzerine ve sadece bahse konu arızanın giderilmesine yönelik hizmet sunabilecekler. Bu hizmeti sunmak amacıyla işyerlerine gelmek durumunda olan görevliler, sadece bu faaliyetlerle sınırlı olmak ve güzergah ile zamanla uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından geçici olarak muaf olacaklar.

EMEKLİ AYLIĞI ÇEKMEK İSTEYENLER BANKALARA GİDEBİLECEK Mİ?

Tam kapanma dönemi içerisinde 3 Mayıs ile 15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri; Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak, TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelmek, güzergah ve zaman kuralına uygun davranmak kaydıyla, banka şubeleri ve ATM'lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetiminin gerekli tedbirleri alması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekecek. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecek.

Tam kapanma dönemi içerisinde 5 Mayıs ile 10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan gerek engelli ve yaşlı aylıkları gerekse sosyal destek ödemelerinin salgınla mücadele koşullarına uygun şekilde gerçekleşecek. İçişleri Bakanlığı'nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile PTT Genel Müdürlüğü ve valiliklerle yaptığı görüşmeler sonucunda, PTT kart sahipleri ve banka hesaplarına aktarılacak olanlar hariç; engelli ve yaşlı aylığında 867 bin 242, sosyal destek ödemesinde ise 765 bin 852 hak sahibinin ödemelerinin evlerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

5 Mayıs ile 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri kapsamında; PTT kartına ya da İban numarasına gönderilecek olanların haricindeki toplam 1 milyon 633 bin 94 hak sahibinin ödemeleri; valilik koordinasyonunda ve Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim edilecek.

SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEK İSTEYENLER NE YAPACAK?

Tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarını besleyecek olan vatandaşlarımıza mülki makamlar ile kolluk birimlerince gerekli kolaylıklar sağlanacaktır. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar; ikametleri ile besleme noktaları arasındaki güzergahla sınırlı kalmak, yapılacak besleme faaliyetini karşılayabilecek asgari kişi kapsamında kalmak, kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde hayvan besleme faaliyetine dair güncel fotoğraf ve video çekimi görüntülerini sunmak veya sokak hayvanlarını beslemek için götürdükleri malzemeleri göstermek gibi kurallara uymak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde ayrıca herhangi bir belge ibrazına gerek kalmaksızın faaliyette bulunabilecekler.

BASIN ÇALIŞANLARI ŞEHİRLERARASI SEYAHATTEN MUAF TUTULACAK

Yürüttükleri kamusal görevin ivediliği göz önünde bulundurularak turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensupları kurumsal kimlik kartlarını ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasına tabi olmayacaklar. Gerek kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde gerekse şehirlerarası toplu taşıma araçlarında biletleme aşamasında turkuaz basın kartı dışında ayrıca bir izin ya da belge istenilmeyecek.

03 Nisan 2021 tarih ve 6202 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesinde; gezici arıcılıkla iştigal eden kişilerin, şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmeleri, kendileri ile ilgili sağlık kontrollerini yapmış olmaları ve gittikleri yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas etmemeleri kaydıyla faaliyetlerine kısıtlama getirilmeyeceği belirtilmişti. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gezginci arıcılık faaliyetinde bulunan kişilerin iller arası yer değişiklikleri sırasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden Arı Kayıt Sistemi (AKS) kayıt belgesi ile sevk belgesi almaları gerekecek. Gezginci arıcıların, arıcılık faaliyetleri kapsamında yapacakları şehirlerarası seyahatleri sırasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince düzenlenen AKS Kayıt Belgesi ile sevk belgesinin varlığı halinde kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecek. Aynı şehir içerisinde arı kovanlarının bulunduğu alanlara gidip gelmek isteyen arıcılara da AKS kayıt belgesi, güzergah ve zaman kontrolü yapılarak izin verilecek.

AT YARIŞLARI İÇİN ŞEHİRLERARASI GEÇİŞ NASIL SAĞLANACAK?

At yarışları müsabakaları devam ettiği için Türkiye Jokey Kulübü tarafından sadece zorunlu durumlarda düzenlenecek görevlendirme belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla at sahipleri, antrenörler ve seyisler, farklı illerde düzenlenen organizasyonlara katılmak amacıyla şehirlerarası seyahat yasağından muaf tutulacak. Müsabakanın düzenlendiği zaman ve güzergah kısıtlamasına tabi olacak olan Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen görevlendirme belgelerinin bir örneği eş zamanlı olarak valilik ve kaymakamlıklar vasıtasıyla ilgili kolluk birimlerine gönderilecek.