Gazeteci yazar Hasan S. Teoman'ın "Zeytinlik Devrimcileri" adlı öykü kitabının ardından yayımlanan ikinci kitabı "BAŞI AÇIK DÜŞÜNCELER" okurlarla buluştu. Kitap, deneme türünde kaleme alınmış olup, son on beş yılda gerçekleşen siyasal ve toplumsal değişimlere yazarın düşünce süzgecinden geçirerek bakış açısını sunuyor. Aynı zamanda Türkiye'nin siyasi akışını da ele alan denemelerde, özellikle bu iktidar döneminde karşılaşılan kadın sorunlarına yer veriliyor. Cinayetler, aşklar ve yalnızlıklar aracılığıyla bu sorunlar ele alınırken, kadının siyasal sorumluluğu da vurgulanıyor.

Kitapta, "KAPİTALİZM, emperyalizmi ve vahşi tüketim saldırılarını kadının üzerinden yürütür. Dişiliklerini kullanır, gereksinimlerini ve duygularını benliklerine sahte kişilikler ekleyerek tutsak eder. Kadınlar; sistemleri erkeklerin DOĞURDUĞUNU bilir, ancak kendilerinin EMZİRİP BÜYÜTTÜĞÜNÜN ayırdında değildir; artık bunu anlamalıdır." gibi cümlelerle kadınların yaşadığı sorunlar vurgulanıyor.

Hasan S. Teoman'ın günümüzü değerlendirişindeki gerçekçilik, kimseyi etkilemekten uzak değil. "Kulaklarımız, haykırışlara tok. Gözlerimiz, 'En güçlü biziz!' iddiasını pompalayan görüntülerle uzağı seçemez oldu, körleşti. Olayları damıtıp yerli yerine oturmak, üzerine nedenini sonucunu ekleyip düşünmek olanaksız. Algı fırtınası dinmek bilmiyor. Soluk aldırmıyor bilinçaltımıza vuran tokatlar. Sel basmış bir mahalleye tıkılmışçasına çığlığımız hep içimizde yükseliyor. Ama suyun yüzü sakin!" ifadeleriyle Teoman, günümüzdeki zorlukları anlatıyor.

Yeni düzende yaşayanlar, bu düzeni kurup dayatanlar ve bu düzeni içselleştirenler ile karşı çıkanların mutlaka okuması gereken "BAŞI AÇIK DÜŞÜNCELER", özgürlük ve barış idealini benimseyen tüm vatanseverlere armağan ediliyor. İkinci Adam Yayınları tarafından yayımlanan "BAŞI AÇIK DÜŞÜNCELER" (470 sayfa), yayınevi web sitesi ve çeşitli internet kitap satış noktalarında satışa sunulmuştur. Kitap severlere keyifli okumalar dileriz.

Hasan S. Teoman's Second Book "BAŞI AÇIK DÜŞÜNCELER" Released!

"BAŞI AÇIK DÜŞÜNCELER" (Open-Minded Thoughts) is the second book by journalist and writer Hasan S. Teoman, following his collection of short stories titled "Zeytinlik Devrimcileri" (Olive Grove Revolutionaries). The book falls under the genre of essays, where the author examines the political and social changes that have taken place in the last fifteen years and presents them through the lens of his own thoughts. The essays also provide insights into the political flow of Turkey.

Particularly focusing on the issues faced by women during this period of governance, Teoman explores them through themes of murder, love, and loneliness. For instance, the following sentences remind us of women's political responsibility:

"Capitalism conducts its attacks on imperialism and savage consumerism through women... It exploits their femininity, imprisoning their needs and emotions by adding false personalities to their identities... Women know that systems are created by men, but they fail to realize that they are the ones who nurture and raise them; it's time they understand that..."

Who can object to the realism in Hasan S. Teoman's evaluation of our present times?

"Our ears have grown deaf to cries. Our eyes have become blind to the images that pump the claim 'We are the strongest!' We can no longer distill events, put them in their rightful places, and think about their causes and consequences... The storm of perception shows no signs of abating... The slaps hitting our subconsciousness leave us breathless... Our scream constantly rises within us, as if trapped in a neighborhood flooded by a river... But the surface of the water remains calm!"

"BAŞI AÇIK DÜŞÜNCELER" is a must-read for those living in the new order, those who have established and enforced this order, and those who have internalized it. It is a gift to all those who aspire to pave their path with freedom and peace, and who love their country and nation. Published by İkinci Adam Yayınları, "BAŞI AÇIK DÜŞÜNCELER" (470 pages) is available for purchase on the publisher's website and through various online book retailers.