Sigorta sektöründe trafik sigortası poliçelerinden kaynaklanan sorunlar, araç fiyatlarının artması, yedek parça ve işçi maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte ortaya çıkmıştır. Bu durum, sigorta şirketlerinin zarar etmesine ve trafik sigortası yapmaktan kaçınmasına neden olmuştur. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), bu sorunu çözmek için "Trafik Teklif Platformu" adı verilen bir uygulamayı test aşamasına geçirmiştir.

Trafik Teklif Platformu, acentelerin hızlı bir şekilde zorunlu trafik sigortası poliçeleri üretmesini hedeflemektedir. Müşteri trafik sigortası yaptırmak istediğinde, sigortası yapılmazsa acente müşterinin talebini platforma gönderecek. Bu talep, 27 sigorta şirketi tarafından görülebilecektir. Sigorta şirketleri, teklif verip vermemekte inisiyatif kullanabileceklerdir. Şirketler, uygun görürse ve portföye ihtiyaç duyarlarsa poliçeyi kesme yetkisine sahip olacaklardır. Eğer poliçe kesen şirket olmazsa, poliçe havuza atılacak ve tüm sektöre eşit bir şekilde dağıtılacaktır. Bu uygulama sayesinde, trafik sigortası yapmaktan kaçınma durumu ortadan kalkacak ve trafikten kaynaklanan zararlar sektör geneline yayılacaktır.

Monopoli Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bonofiyel, operasyonun iyi bir şekilde dizayn edilmesi durumunda sorunların çözülmesine katkı sağlayabileceğini belirtmiştir. Araç değerlerindeki artış, enflasyon, döviz kurundaki dalgalanmalar, hasar maliyetlerindeki artışlar ve yedek parça fiyatlarındaki yükseliş gibi faktörler nedeniyle kasko fiyatlarında büyük bir artış yaşandığına dikkat çekmiştir. Sigorta şirketlerinin bu durumu telafi etmek için daha tutucu bir sigortacılık anlayışına yönelebileceklerini ifade etmiştir.

Trafik Teklif Platformu'nun amacı, sigorta şirketlerine daha etkin bir şekilde poliçe üretme imkanı sağlamak ve trafik sigortası yapmaktan kaçınma durumunu ortadan kaldırmaktır.