Uzman kadrosu ve güçlü teknolojik altyapısıyla Türk sigorta sektörünü küresel rekabette zirveye taşımak hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Sigorta, “Basketbol” temalı, finansal ve finansal olmayan performansını değerlendirdiği ilk “Entegre Faaliyet Raporu”nu yayınladı.

Türkiye’nin en büyük ve lider sigorta şirketi olarak, sigortalılarına güvenli bir gelecek vadeden Türkiye Sigorta, “Entegre düşünce yaklaşımı ve sürdürülebilir sigortacılık stratejisi” kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin hem finansal sonuçlarını hem de oluşturduğu ekonomik, çevresel, toplumsal ve kurumsal değerleri kapsamlı bir şekilde ölçmek amacıyla ilk entegre faaliyet raporunu yayınladı.

Daha önce finansal performansını yıllık faaliyet raporlarıyla; sürdürülebilirlik performansını ise iki yıldır yayımladığı sürdürülebilirlik raporları vasıtasıyla kamuyla paylaşan Türkiye Sigorta, ilk entegre raporunda finansal ve finansal olmayan performansını değerlendirdi. Uzun vadeli stratejilerle şirket için değer oluşturma modeline girdi sağlayan tüm çalışmaları ve performans verilerine dayalı çıktıları fırsat ve riskleriyle birlikte analiz eden rapor, bugüne kadar yıllık faaliyet ve sürdürülebilirlik raporlarında sunulan değerlendirmeleri bütüncül bir yaklaşımla ele alarak bir arada sunuyor.

Sigorta deneyimini “sonra”dan “önce”ye taşıyarak; herkes için hayatın her anında güven ihtiyacına yönelik çözümler sunma hedefiyle yoluna devam eden Türkiye Sigorta, 2023 yılını 59,5 milyar TL prim üretimi ve yüzde 13,9 pazar payı ile sigorta sektörünün lideri konumunda kapattı. Kârlılığını ise bir önceki yıla göre yaklaşık 6,5 kat artırarak, 2023 yılını 6,2 milyar TL kâr ile kapatan Türkiye Sigorta başarısını bir kez daha pekiştirdi.

Türkiye’deki 3 bin 640 acente, 4 bin 784 banka şubesi, 123 broker, 14 acente ve 11 bankasürans bölge müdürlüğü ile faaliyetlerini sürdüren Türkiye Sigorta’nın hazırladığı rapor; Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin (International Integrated Reporting CouncilIIRC) Raporlama Çerçevesi, Borsa İstanbul’un Entegre Raporlama Rehberi ve Global Integrated Reporting Initiative (GRI) Standartlarına uygun olarak hazırlandı. Türkiye Sigorta’nın faaliyet gösterdiği sigortacılık sektörünün genelinde kabul gören teknik ve finansal performans göstergelerine de rapor içinde yer verilirken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu ile Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu çerçevesindeki ilkelere uyum sağlanan konular, raporun ilgili bölümlerinde açıklandı ve raporlara ilişkin linklere yer verildi.