Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü: Polikistik Böbrek Hastalığı Yavaş Gelişir, Her Şey Hızla Değişir

Abdi İbrahim Otsuka, 10 Mayıs Polikistik Böbrek Hastalığı Günü’nde kalıtsal, kronik ve ilerleyici bir rahatsızlık olan polikistik böbrek hastalığının (PBH) erken tanı ve tedavisine dikkat çekerek hastalığa dair çarpıcı bilgileri derledi.

Polikistik Böbrek Hastalığı Nedir?

Kronik, ilerleyici ve kalıtsal bir hastalık olan polikistik böbrek hastalığı, böbrekler ve özellikle karaciğer olmak üzere diğer organlarda kist denilen sıvı dolu keselerin çoğalıp büyüdüğü karmaşık bir hastalıktır. Böbrekte oluşan kistler, böbreğin normal dokusunun yerini alarak böbreklerin büyümesine neden olur ve böbrek fonksiyonunun azalmasına, hatta böbrek yetersizliğine yol açar. Polikistik böbrek hastalığı olan kişilerde böbrek kistlerine ek olarak karaciğer kistleri ve damar hastalıkları da görülebilir.

Hastalığın Belirtileri

Polikistik böbrek hastalığının en sık rastlanan başlangıç semptomları ağrı, idrar yolu enfeksiyonu bulguları, makroskopik hematüri (idrarda kan) atakları veya tesadüfen saptanan hipertansiyondur. Ağrı ve hematüri en sık görülen klinik bulgulardır. Aşırı sayıdaki kistler nedeniyle böbrek boyutları büyümüş olan hastalarda ağrı daha sık görülür. Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı, son dönem böbrek yetersizliği olgularının %8 - 10'undan sorumludur ve önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Ancak bazı hastalarda bulgu ve şikâyetler görülmeyebilir.

Erken Tanı ve Tedavi Hayati Öneme Sahiptir

Polikistik böbrek hastalığı prognozunda erken tanı ve tedavi büyük önem taşımaktadır. Hastalık ilerlemesini yavaşlatmak, böbrek naklini ve diyaliz ihtiyacını geciktirmek için erken dönemde tanı ve uygun tedavi için nefroloji uzmanına başvurmak gereklidir. Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı, hastanın ihtiyacına göre semptom tedavisi ve böbrek fonksiyonunu korumak için uygulanan tedavi sayesinde semptomlar kontrol altına alınabilir ve çeşitli komplikasyonlar önlenebilir.

Türkiye’de Böbrek Nakli ve Polikistik Böbrek Hastalığı

Türkiye Nefroloji Derneği verilerine göre 2022 yılında 3621 böbrek nakli yapılmıştır ve nakil sebepleri arasında polikistik böbrek hastalığı dördüncü sırada yer almaktadır. Ülkemizde akrabalardan böbrek nakli vakalarının yaklaşık %60'ını oluşturmaktadır ve kalıtsal bir hastalık olan PBH’de bu durum nakil sürecini zorlaştırabilir.

Öneriler

Eğer sizde veya yakınlarınızda polikistik böbrek hastalığı belirtileri olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir nefroloji uzmanına başvurun. Erken tanı ve tedavi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve yaşam kalitesini artırmak açısından hayati önem taşımaktadır.